PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA PER A PROJECTES QUE FOMENTEN LA SALUT

EL CAMÍ · EL CAMÍ · EL CAMÍ · EL CAMÍ · EL CAMÍ
DIRECCIÓ
CREATIVA
01
PRODUCCIÓ
AUDIOVISUAL
02
MUNTATGE
I EDICIÓ
03
EL CODI · EL CODI · EL CODI · EL CODI · EL CODI

RESPECTE CAP A LA VIDA HUMANA

JUSTÍCIA DAVANT LA DECISIÓ CORRECTA

COMPASSIÓ PEL PATIMENT ALIÈ

HONOR AL CUMPLIMENT DEL DEURE

VALOR DAVANT DE QUALSEVOL POR

VERITAT EN ELS ACTES I EN LES PARAULES

LLEIALTAT CAP AL PROPÒSIT

HAN CONFIAT

CREANT UN MÓN MÉS SA, BELL Y CONSCIENT

© 2023 MIREN CATALAN. ALL RIGHTS RESERVED.